หลักประกันของครอบครัว

ให้หลักประกันกับครอบครัวด้วยการวางแผนการเงินที่ใช้เบี้ยประกันน้อยเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่สูง
ให้ความคุ้มครองยาวตลอดระยะเวลาที่ต้องการเพื่อความมั่นคงและอุ่นใจของครอบครัว

...

ออมทรัพย์และวางแผนภาษี

ให้การวางแผนการเงินด้วยวิธีการออมและวางแผนภาษีด้วยแบบประกันที่หลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับช่วงอายุของแต่ละคน

...

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน

มิติใหม่ของการประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง เพราะสามารถกำหนดรูปแบบการประกันให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต เช่น ปรับเปลี่ยนทุนประกัน จัดสรรการลงทุนให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่คัดสรรโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

หลักประกันของครอบครัว

ตลอดชีพ 99/20

เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 มอบหลักประกันตลอดเส้นทาง พร้อมอยู่เคียงข้างตลอดชีวิต
สร้างหลักประกันเงินล้าน(1) ให้ครอบครัวได้ง่ายๆ
คุ้มครองชีวิต 100%(2) ยาวไปจนถึงครบอายุ 99 ปี

เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5, 99/10

สร้าง ''หลักประกันก้อนใหญ่'' ได้ด้วย ''เงินก้อนเล็ก'' *
ส่งต่อทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

จ่ายเบี้ยสั้น รับความคุ้มครองยาว ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี
มีเงินจ่ายคืนทุกปี จนครบกำหนดสัญญา

โครงการเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 80/10

สร้างหลักประกันเงินล้าน*แบบจ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองยาว

คุ้มครองสุขใจ (ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี)

 

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน

UNIT-LINKED

มิติใหม่ของการประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง เพราะสามารถกำหนดรูปแบบการประกันให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต เช่น ปรับเปลี่ยนทุนประกัน จัดสรรการลงทุนให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่คัดสรรโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

UNIVERSAL LIFE

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไป เพราะสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่ต้องการได้ นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ยังรับรองผลประโยชน์ขั้นต่ำ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนที่เลือก) รวมถึงมีความยืดหยุ่นมากกว่ามากกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไปอีกด้วย