...

...

กองทุนที่ท่านสามารถเลือกลงทุนผ่าน ผลิตภัณฑ์ UNIT-LINKED จาก 9 บลจ จำนวน 53 กองทุน

     
     
     
กองทุนกลุ่มธุรกิจ (1)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ MFC Property Dividend Fund (M-PROP DIV)

กองทุนรวมตลาดเงิน (1)

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน(K Cash Management Fund : K-CASH)

กองทุนรวมตราสารหนี้ (5)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ (K-APB)

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund : K-CBOND)

กองทุนรวมผสม (16)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (ชนิดยูนิตลิงค์) MFC Islamic Fund (MIF) MFC Property Dividend Fund (M-PROP DIV)

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 (K Lifestyle Fund 2500 : K-2500)

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 (K Lifestyle Fund 2510 : K-2510)

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (K Lifestyle Fund 2520 : K-2520)

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 (K Lifestyle Fund 2530 : K-2530)

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (K Strategic Global Multi-Asset Fund : K-SGM)

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S (K FIT Allocation S Fund : K-FITS)

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M (K FIT Allocation M Fund : K-FITM)

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L (K FIT Allocation L Fund :K-FITL)

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL (K FIT Allocation XL Fund : K-FITXL)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (Krungsri Star Multiple Fund : KFSMUL)

กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2)

กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3)

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)

กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (K-PROP)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า(K-GINCOME-A(A))

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ (7)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส (Aberdeen Standard Siam Leaders Fund : ABSL)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (Aberdeen Standard Growth Fund : ABG)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50-RU)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50)

กองทุนเปิดกรุงศรี หุ้นปันผล (Krungsri Dividend Stock Fund : KFSDIV)

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K Valued Stock Fund : K-Value)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A))

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (17)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K USA Equity Fund : K-USA-A(D)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A))

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K European Equity Fund : K-EUROPE)

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K China Equity Fund : K-CHINA)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K GLOBE: K-GLOBE)

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K Global Healthcare Equity Fund : K-GHEALTH)

กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K Japan Equity Fund : K-JP)

กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ART)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GOPP-C)

กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (Krungsri Japan Hedged Dividend Fund : KF-HJAPAND)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFACHINA-A)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Standard Asia Pacific Equity Fund : ABAPAC)

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth(TMBGQG)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A)

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ - ชนิดสะสมมูลค่า (LHGLIFEE-A)

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H)

กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (5)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนเปิดเค โกลด์ (K Gold Fund : K-GOLD)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property(TMBGPROP)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายปันผล (Principal Property Income Fund-Dividend Class : PRINCIPAL iPROP-D)