ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เหมาจ่ายค่าตรวจ ค่ายา ค่าผ่าตัด ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เหมาจ่าย 5 - 100 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

...

ประกันสุขภาพแบบ Top UP

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

...

ประกันสุขภาพแบบแยกรายการ

สบายใจ... ให้เราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล

รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน

โดยรับผลประโยชน์ สูงสุดถึง 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

รับค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ สูงสุดถึง 100,000 บาท ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

ตลอดชีพ 99/20

เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 มอบหลักประกันตลอดเส้นทาง พร้อมอยู่เคียงข้างตลอดชีวิต
สร้างหลักประกันเงินล้าน(1) ให้ครอบครัวได้ง่ายๆ
คุ้มครองชีวิต 100%(2) ยาวไปจนถึงครบอายุ 99 ปี

เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5, 99/10

สร้าง ''หลักประกันก้อนใหญ่'' ได้ด้วย ''เงินก้อนเล็ก'' *
ส่งต่อทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเมืองไทย ตลอดชีพ 90/5

จ่ายเบี้ยสั้น รับความคุ้มครองยาว ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
มีเงินจ่ายคืนทุกปี จนครบกำหนดสัญญา

รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

สร้างหลักประกันเงินล้าน*แบบจ่ายเบี้ยสั้น โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7
สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 70 ปี
ความคุ้มครอง
คุ้มครองคงที่ 100%* ตลอดอายุสัญญา

โครงการเมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์

ต่อยอดสวัสดิการรับผลประโยชน์ที่ไม่สามารถเบิกจากสวัสดิการได้
สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 70 ปี
คุ้มครองคุ้มค่า
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 500,000 บาท*

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน

UNIT-LINKED

มิติใหม่ของการประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง เพราะสามารถกำหนดรูปแบบการประกันให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต เช่น ปรับเปลี่ยนทุนประกัน จัดสรรการลงทุนให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่คัดสรรโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

UNIVERSAL LIFE

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไป เพราะสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่ต้องการได้ นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ยังรับรองผลประโยชน์ขั้นต่ำ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนที่เลือก) รวมถึงมีความยืดหยุ่นมากกว่ามากกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไปอีกด้วย